Măsuri dispuse față de criza Coronavirus/COVID-19

/ / Drept Constitutional

Luni, 16.03.2020, Președintele României a instituit starea de urgență în întreaga țară, prin Decretul nr. 195/2020.

Totuși, până la această decizie semnificativă a Președintelui, Guvernul luase deja unele măsuri cu privire la situație, unele dintre acestea măsuri fiind specifice stării de urgență. De la începutul lunii Februarie 2020, o serie de măsuri au fost instituite în legătură cu situația impusă de COVID-19. În acest sens putem distinge mai multe hotărâri ale Grupului de suport tehico-știintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, care la rândul lor au fost aprobate de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU).

Astfel, avem în vedere o serie de hotărâri emise de către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență pentru aprobarea măsurilor propuse, și anume:

Hotărârea nr. 1/2020 din 02.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus:

 • Aprobă Hotărârea nr. 1 din data de 29.01.2020 și Hotărârea nr. 2 din data de 02.02.2020 a Grupului de suport […];
 • Redactarea de către M.A.I. în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Ministerul Finanțelor Publice a unui proiect de O.U.G prin care să se achiziționeze, în regim de urgență, echipamente de protecție a personalului (PPE), camere de izolare cu presiune negativă, izolete cu presiune negativă pentru transport pe targă, seturi de suport cardio respirator, substanțe dezinfectante și filtre pentru echipamentele de izolare;
 • Se autorizează Ministerul Finanțelor să întreprindă demersuri pentru reîntregirea fondului de rezervă prin accesarea și utilizarea sistemului CAT-DDO (Catastrophe Defered Drawdown Option) din cadrul programului de împrumut cu Banca Mondială pentru acțiuni preventive și măsuri de răspuns la dezastre.

Hotărârea nr. 2/2020 din 24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus:

 • Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din Italia, Regiunea Lombardia și Veneto, […];
 • Instituirea izolării la domiciliu (în locația declarată la intrarea în țară) pentru persoanele care sosesc în România din Regiunea Lombardia și Veneto situate în afara zonelor în care s-a instituit carantina;
 • Instituirea unei linii telefonice gestionată de către Ministerul Sănătății dedicate apelanților care solicită informații referitoare la infecția cu Coronavirus.

Hotărârea nr. 3/2020 din 28.02.2020 privind aprobarea procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus:

 • Se aprobă decizia nr. 4 din 27.02.2020 a Grupului de suport […], prin care a fost adoptată Procedura operațională pentru identificarea și managementul persoanelor simptomatice/asimptomatice sosite pe cale aeriană/maritimă/terestră din zona afectată cu infecții cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) […].

Hotărârea nr. 4/2020 din 04.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus și acordarea unui ajutor umanitar pentru Republica Elenă, în contextul crizei migrației și a refugiaților:

 • Aprobă Hotărârea nr. 5 din data de 02.03.2020 a Grupului de suport […] prin care au fost adoptate “Scenariile de evoluție a infecției cu noul coronavirus (Covid-19) și măsurile de răspuns necesare” și constituirea grupei de coordonare cu fluxul informațional decizional în contextul apariției și răspândirii noii forme de coronavirus SARS-CoV-2, care determină boala Covid-19;
 • Se abilitează Grupul de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României să emită hotărâri cu caracter tehnic, fără aprobarea prealabilă a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență;
 • Se aprobă propunerea furnizării unui ajutor umanitar destinat Republicii Elene, în baza solicitării primite prin Mecanismul European de protecție civilă, sub rezerva acceptării acestuia de către autoritățile elene, conform procedurilor aplicabile.

Hotărârea nr. 5/2020 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus:

 • Aprobă Hotărârea nr. 6 din 06.03.2020 și Hotărârea nr. 7 din 07.03.2020 a Grupului de suport […].
 • Interzicerea a oricăror activități care presupun participarea unui număr mai mare de 1000 persoane […];
 • Sistarea, până la 31.03.2020, a stagiilor în spitale pentru studenții universităților de medicină și farmacie și vizitele aparținătorilor persoanelor internate;
 • Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici aerieni spre Italia și din Italia către România pentru toate aeroporturile din țară, începând cu data de 09.03.2020 ora 12:00 – ora României – până în data de 23.03.2020 ora 12:00, ora României;

Hotărârea nr. 6/2020 din 09.03.2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus:

 • Aprobă Hotărârea nr. 8 din 09.03.2020 a Grupului de suport, cu exceptia prevederilor art. 1;
 • Se aprobă suspendarea procesului de învățământ în unitățile scolare publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, în perioada 11-22.03.2020, cu posibilitatea prelungirii, în funcție de evoluția situației la nivel național;
 • Se aprobă suspendarea transportului rutier prin servicii regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatori de transport spre Italia și dinspre Italia spre România, începând cu data de 10.03.2020 ora 12:00 până în data de 31.03.2020 ora 12:00;
 • Se aprobă suspendarea sau, după caz, interzicera introducerii de către operatorii feroviari de transport călători de noi trenuri directe spre Italia și dinspre Italia spre România, din data de 12.03.2020 până în data de 31.03.2020;
 • Programele de studii privind schimbul de experiență, respectiv stagiile de practică în spitale ale studenților și cursanților școlilor post liceale sanitare se sistează, dacă nu au fost începute anterior datei prezentei hotărâri;
 • Se aprobă exceptarea emiterii avizului Direcției de Sănătate Publică în cazul evenimentelor cu un număr maxim de 200 participanți;
 • Se instituie obligația ca toate instituțiile publice și private să asigure la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de mâini), dezinfecția frecventă a clanței ușilor, precum și a altor suprafețe expuse (mese conferință, birouri, etc.).

Hotărârea nr. 7/2020 din 11.03.2020 privind aprobarea (tacită) a Hotărârii nr. 9 din 10.03.2020 a Grupului tehnic […]:

 • Emiterea unui ordin a ministrului sănătății pentru suspendarea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a distribuției medicamentelor, dispozitivelor medicale și materialelor sanitare esențiale în prevenția și tratarea COVID-19 în afara teritoriului României;
 • Instituirea obligativității decalării programului din instituțiile publice cu un număr peste 99 de angajați, care utilizează transportul în comun;
 • Restricționarea activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment, în spații închise, cu participarea a peste 100 persoane, până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire;
 • Sistarea activităților cu public pentru muzee până la data de 31.03.2020, cu posibilitatea de prelungire.

Hotărârea nr. 9/2020 din 14.03.2020 privind aprobarea Hotărârii nr. 11 din 13.03.2020 a Grupului tehnic […] :

 • Recomandari care vizează relațiile echipelor de intervenție (apă, canal, gaze, electricitate, cablu/internet/telefonie) și a personalului Poștei Române cu persoanele aflate în autoizolare, relațiile reprezentanților autorităților publice cu șoferii de camioane care intră în țară veniți din zonele galbene și roșii;
 • Restricționarea activităților științifice, artistice, religioase, sportive și de divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de cosmetică, săli de jocuri de noroc și cazinouri;
 • Instituirea măsurii de izolare preventivă a personalului esențial pentru asigurarea funcționarii Centralei Nuclear-Electrice CNE-Cernavodă […];
 • Instituirea unei excepții de la măsurile aprobate anterior, și anume “membrii Guvernului și oficialii de rang înalt din instituțiile aparținând sistemului național de securitate și de apărare pot ieși din izolare, cu păstrarea unei distanțe de minimimum 5 m față de alte persoane care nu se află în izolare și cu obligativitatea portului măștii de protecție, exclusiv pentru exercitarea obligațiilor expres prevăzute de Constituție si strict pe durata exercitării acestor obligații”.

Hotărârea nr. 10/2020 din 14.03.2020 pentru propunerea instituirii stării de urgență pe teritoriul României și aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei de Corovanirus SARS-CoV-2:

 • Se propune “instituirea notei de fundamentare a Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituirea Stării de urgență pe întreg teritoriul național, așa cum a fost anunțată de Președintele României”;
 • Instituirea izolării la domiciliu, pentru o perioadă de 14 zile, pentru toate persoanele asimptomatice care sosesc în România din țările unde sunt confirmate cel puțin 500 de cazuri;
 • Se extinde măsura carantinării pentru toți cei care sosesc în țară din zonele carantinate;
 • Se suspendă, până la data de 31.03.2020, organizarea și desfășurarea târgurilor de mașini auto.

Sursele acestor documete sunt https://gov.ro/ro/masuri și http://www.dsu.mai.gov.ro/hotarari-cnssu/

La aceste adrese de pe site-urile ale autoritatilor nu se poate găsi și potențiala Hotărâre nr. 8 a CNSSU.

Grupul de suport a propus CNSSU declararea stării de altertă, conform prevederilor art. 2 lit. f) coroborat cu art. 20 lit. c) din O.U.G. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență. Acest lucru este consemnat în Hotărârea nr. 8/2020 a Grupului de Suport […], la punctul 1.

Prin Hotărârea nr. 6/2020, CNSSU a aprobat Hotărârea nr. 8 din data de 09.03.2020 a Grupului de Suport […], cu excepția prevederilor art. 1, “care vor face obiectul analizelor ulterioare”. Astfel, CNSSU nu a aprobat declararea stării de alertă.

Starea de alertă nu se confundă cu starea de urgență, sunt chestiuni distincte, reglementate fiecare de acte diferite.

Potrivit Art. 4 alin 1. din O.U.G. nr 21/2004, “Pe durata situațiilor de urgență sau a stărilor potențial generatoare de situații de urgență se întreprind, în condițiile legii, după caz, acțiuni și măsuri pentru:  

 1. Avertizarea populației, instituțiilor și agenților economici din zonele de pericol;
 2. Declararea stării de alertă în cazul iminenței amenințării sau producerii situației de urgență; […]”.

Același articol, la alin. 2 prevede că “Pe timpul stării de alertă se pot dispune orice măsuri care sunt necesare pentru înlăturarea stării de forță majoră. […]”.

Potrivit Art. 20 lit c) din O.U.G. nr. 21/2004, starea de alertă se declară de către CNSSU, cu acordul primului-ministru, la nivel național sau la nivelul mai multor județe.

Pe de altă parte, starea de urgență este prerogativa Președintelui României prevăzută atât în Constituție cât și în O.U.G. nr. 1/1999.

În data de 14.03.2020, pe site-ul presidency.ro se putea găsi declarația Președintelui prin care acesta își anunța intenția de a decreta starea de urgență la “începutul săptămânii viitoare”.

În data de 16.03.2020, Președintele României a emis Decretul nr. 195/2020 prin care se instaurează starea de urgență.

Putem menționa unele măsuri punctuale instituite prin acest decret, măsuri care au fost deja instituite de către autorități. Astfel, Art. 49. instituie că “Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile se suspendă. Totodată, în Anexa 2 a decretului, avem “Măsuri de primă urgență cu aplicare graduală”, dintre care putem menționa: “1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și celor care iau contact cu acestea; 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat; 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, fluviale, maritime sau aeriene pe diferite rute și a metroului.”

Revenind la măsurile instituite de către autorități în perioada anterioară instaurării stării de urgență, reamintim:

 • Măsura luată de CNSSU prin Hotărârea nr. 2/2020, respectiv Art. 1 alin .1 “Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc în România din Italia, Regiunea Lombardia și Veneto, […]”
 • Măsura instituită de CNSSU în data de 09.03.2020 cu privire la transportul rutier pentru cursele spre Italia și dinspre Italia spre România,și putem observa că aceasta este o măsura care se încadrează la 20 lit o) din O.U.G. nr. 1/1999, respectiv unul dintre atributele autorităților în situația instituirii stării de urgență, și anume “să interzică circulația ruteră, feroviară, maritimă și aeriană pe diferite rute”.
 • Măsura instituita de CNSSU prin Hotararea nr. 6/2020, respectiv „suspendarea procesului de învățământ în unitățile scolare publice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, post liceal și profesional, în perioada 11-22.03.2020„.

Într-o manieră similară avem declarația de presă a ministrului administrației și internelor, Ion-Marcel Vela, din data de 12.03.2020, când acesta a anunțat că “urmează să fie închise temporar, următoarele puncte de trecere în care în prezent se înregistrează un trafic redus: la frontiera cu Ungaria, punctele de trecere Turnu, Săcuieni, Salonta și Valea lui Mihai. La frontiera cu Ucraina, punctul de trecere Sighet. La frontiers cu Bulgaria, punctele de trecere Negru Vodă, Lipnița, Dobromir, Zimnicea, Turnul Măgurele și Bechet. La frontiera cu Republica Moldova, Rădăuți Prut și Oancea. La frontiera cu Serbia, punctele care au fost închise unilateral de către autoriățile sârbe începând cu data de 12.03 ora 08.00: Portile de Fier 2, Moldova Nouă, Foieni, Lunga, Vâlcani, Drobeta Turnul Severin și Naideș.”

O.U.G. nr. 1/1999 ne arată la Art. 26 alin 1 că “Pe durata stării de urgență, instituită în temeiul art. 3 lit. a), se pot dispune următoarele: c) închiderea frontierei de stat, în întregime sau în zona în care a fost instituită starea de urgență, intensificarea controlului la punctele de trecere a frontierei care rămân deschise, precum și supravegherea frontierei pe toata lungimea sa”.

Având în vedere această înșiruire a evenimentelor, respectiv a acțiunilor întreprinse de diferite autorități, putem să ne întrebăm:

 1. De ce au fost instituite măsuri specifice stării de urgență anterior instituirii acesteia?
 2. De ce au fost instituite măsuri identice, atât de către Guvern în perioada 02.02.2020-16.03.2020, cât și prin Decretul nr. 195 din 16.03.2020, cum ar fi: instituirea carantinei, suspendarea cursurilor, închiderea unor puncte de trecere a frontierei?